Logosynthesis Logo

Bregtje de Boer, therapeut en supervisor

Logosynthese is een zeer effectieve methode om weer te kunnen zien met nieuwe ogen!