Logosynthesis Logo
  • Bregtje de Boer, therapeut en supervisor

    Logosynthese is een zeer effectieve methode om weer te kunnen zien met nieuwe ogen!