Logosynthesis Logo
  • J.J.M. Jansen, Huisarts

    Logosynthese voegt letterlijk de daad bij het woord. Verbluffend snel verdwijnen pantsers en fa├žades en tonen mensen hun ware drijfveren!

    Heb goede resultaten gezien van deze therapievorm!